top of page

MHL COACHING EN COUNSELING 

- van rups tot vlinder -

“Je kunt anderen niets leren; je kunt hen alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf.”

- Galileo

WALK YOUR TALK
COUNSELING
COACHING
EFT

“Met de poten in de modder... groeit de Lotus bloem"

Het leven is niet altijd even gemakkelijk en we maken soms perioden mee van, pijn, verdriet en verwarring. Het leven bestaat nu eenmaal uit ziekte, ouderdom en uit dagen waarop we het even ‘niet meer zien zitten’. Uiterlijke gebeurtenissen of innerlijke gemoedstoestanden kunnen ons diep in ons wezen treffen, ons volledig onderdompelen in een staat van wanhoop en ons soms het gevoel geven dat het leven zinloos is. We staan, zogezegd, regelmatig met de poten in de modder!

 Dit hoort allemaal bij het leven!

In de film ‘Zorba The Greek’ (verfilmd naar de roman van Nikos Kazantzakis), werd aan de hoofdrolspeler gevraagd “bent u getrouwd?” en het antwoord was: “Am I not a man?

Of course I’ve been married. Wife, house, kids, everything … the full catastrophe!”.

Geïnspireerd door deze zin uit de klassieke film met Anthony Quinn, schreef Jon Kabat-Zinn zijn bekende boek en gaf het de naam ‘Full Catastrophe Living’ (Nederlandse vertaling: ‘Handboek meditatief ontspannen’).

Het gevoel en ervaring in ons leven van de ‘The full Catastrophe’ is voor iedereen herkenbaar. In ‘donkere episoden’ van onze ‘full catastrophe living’ voelen we ons alleen, verloren en gaan wij op zoek naar zingeving, vertrouwen of vaste grond onder de voeten.

Tijdens moeilijke perioden in ons leven is het daarom fijn om van iemand een tijdelijk steuntje in de rug te krijgen. Iemand die je kan helpen om antwoorden op je (levens)vragen te vinden - wie je bent, wie je wilt zijn en wat de betekenis is van jouw leven - of je (weer) in contact brengt met je eigen innerlijke kracht en bron van eigen-wijsheid.

 

Dit is een proces dat soms van ons vergt om stil te blijven staan en aandachtig te luisteren naar de tekenen van wijsheid die voorbij kunnen komen. En soms vereist dit ook om aandacht te schenken aan dat andere in onszelf, dat wat niet alleen wil groeien en zich ontwikkelen, maar dat ook wil transformeren - zoals een rups verandert in een vlinder - en ons kan brengen tot ons 'echte' zelf, tot wie we zouden kunnen zijn.

Graag help ik jou hierbij, zodat jij tenslotte zelf kan bepalen welke weg het meeste heilzaam voor jou is en je ruimte kunt scheppen om jouw gewenste doelen te bereiken in het leven.

Het MHL traject

MINDFUL HEARTFUL LIVING (MHL) biedt mogelijkheden om een coaching of een counseling traject te volgen.

In gesprekken en met behulp van visualisaties, mindfulness (meditatie) oefeningen, zelfonderzoek, zelf(her)ontdekking, help ik jou op zoek te gaan naar de essentie van wie jij bent, wie jij wilt zijn of wie jij zou kunnen zijn en/of welke doelen jij wilt bereiken. ​Hierbij zijn voor mij de volgende woorden en begrippen belangrijk:

 

 • Niet-oordelend

 • Mildheid

 • Compassie

 • Gelijkwaardig, oprecht en respectvol

 • Waarachtige aanwezigheid, contact en interesse

 • Zonder het aanbieden van oplossingen of directe adviezen

                                                                                              

​De duur van een coaching of counseling traject is relatief kort, maar het kan ook langere tijd in beslag nemen. Zo kan een  traject bestaan uit twee tot drie sessies of uit meer dan twintig sessies. Dit hangt met name af van jouw probleem en vraagstelling, de omstandigheden en de mogelijkheden.

 

Het coaching of counseling traject bestaat uit individuele gesprekken van 1.5 - 2 uur.

 

Een coaching of counseling traject is JOUW traject, dat betekent dat jij zelf kunt beslissen over je eigen traject. Jij bent immers degene die een traject aangaat en deze ook stopt als jij dat wilt. Als coach en counselor heb ik hierin alleen een adviserende rol naar de cliënt toe en kan ik slechts advies geven om door te gaan met een traject of om het traject af te sluiten.

 

                        “Anderen begrijpen is kennis; jezelf begrijpen is verlichting”

                                                                                                     ~ Lao Tse

 

 

​​-  COUNSELING  -

WAT IS COUNSELING?

 

Counseling is een vorm van  professionele persoonlijke begeleiding en hulpverlening. Het is laagdrempelig en voor counseling heb je dan ook geen verwijzing nodig  van een huisarts of specialist.

 

Counseling maakt onderliggende emotionele problematiek voor je  inzichtelijk.

De kern van het probleem wordt blootgelegd door dieper in te gaan op gevoelens en emoties. Counseling heeft daardoor een meer therapeutisch karakter.

 

Counseling is geschikt voor mensen  zonder psychiatrische stoornissen of ernstige

psycho-sociale problematiek, die tijdelijk een moeilijke periode doormaken en een steuntje in de rug nodig hebben. Counseling biedt tevens mogelijkheden om pijnlijke terugkerende herinneringen  of knellende gebeurtenissen uit het verleden te verwerken.

 

Door het voeren van gesprekken, krijg je een helder inzicht in je eigen problemen en dat geeft je zelfredzaamheid om tot een oplossing te komen. Je leert je problemen, situaties en omstandigheden anders te zien. Ook als verandering van je situatie of omstandigheden niet mogelijk zijn, leer je om hier op een andere manier mee om te gaan.

 

Omdat counseling je ook een helder inzicht geeft in je gevoelens en emoties en met name waardoor ze ontstaan, helpt het je om op een vriendelijker en meer accepterende manier naar jezelf en anderen te kijken. Dit helpt je om ook in de toekomst beter met je problemen om te kunnen gaan. Bovendien door meer 'aandachtig’ en bewust (‘mindful’) te worden komt er ook meer ruimte voor het ervaren van rust en tevredenheid in en mét je leven…

 

Wanneer Counseling?​

 

 • Bij chronische stress

 • Bij gejaagdheid en onrust

 • Problemen in je relatie

 • Verwerking in het heden van slepende problemen en terugkomende pijnlijke herinneringen

 • Niet lekker in je vel zitten; je voelt jezelf uit balans

 • Een gevoel hebben van gemis in je leven

 • Je niet gelukkig voelen; bij afwezigheid van blijheid en vreugde; bij veel somberheid

 • Het gevoel hebben niet optimaal te functioneren, privé of werk

 • Om meer inzichten te verkrijgen in je eigen kleinere of grotere levensvragen

 

Wat is Mijn werkwijze tijdens counseling?

 

 • Naar jou luisteren vanuit een niet-oordelende en ‘mindful’ houding

 • Pijnlijke gevoelens, emoties  gerelateerd aan problemen inzichtelijk maken

 • Je bewust maken van jouw mogelijkheden

 • Kleine aandachtige stappen met intentie voor een duurzame (gedrags)verandering

 • Jou aanmoedigen om ook zelf oplossingen te vinden

 • Het bieden van een veilige en betrouwbare omgeving

 • Een basis van wederzijds vertrouwen en respect tussen cliënt en counselor

 • Het bieden van ruimte en vrijheid om te willen zijn wie jij bent

 

 

​​​​​-  COACHING  -

 

WAT IS COACHING?

 

 

 

Coaching kan een onderdeel zijn van counseling, maar is geen therapie. Coaching helpt niet om Trauma's uit het verleden te verwerken. Wat tijdens coaching op de voorgrond staat is jouw hulpvraag verbonden aan een doel.

 

Met een coach ga je aan de slag om jouw doelen te realiseren. Jij weet al best goed wat jij wilt bereiken, maar jij hebt hulp nodig om jouw specifieke doelen en de weg ernaar toe nauwkeurig in kaart te brengen. Dat vereist aandachtige samenwerking, tevens het aanspreken en opbouwen van een optimale inspanning om jouw doel(en) te bereiken. Coaching is daarom meer actiegericht,  gestructureerd, met vaak een concreet stappenplan.

 

Voor coaching heb je geen verwijzing nodig  van een huisarts of specialist.

 

WANNEER COACHING?​

 • Concrete doelen willen bereiken, privé of carrière

 • Aspecten bij leiderschap

 • Bij (vastgelopen) studie

 • Om jouw talenten optimaal te benutten

 • Verandering willen brengen in bestaande problemen

 • Blokkades opheffen en patronen doorbreken, privé of werk

 • Vergroten van zelfinzicht, met name in je eigen kwaliteiten

 

WAT IS MIJN WERKWIJZE TIJDENS COACHING?

 

 • Naar jou luisteren vanuit een niet-oordelende en ‘mindful’ houding

 • Het inzichtelijk maken van jouw doelen en talenten

 • Jij wordt in beweging gezet om jouw doelen te kunnen realiseren

 • Jou helpen kleine stappen te maken met aandacht zonder dat het een bewust ‘quick-fit’ format wordt om je doel(en) te bereiken

 • Het bieden van een betrouwbare en veilige omgeving

 • Een basis van wederzijds vertrouwen en respect tussen cliënt en coach

 • Het bieden van ruimte en vrijheid om te zijn wie jij bent

 

Tijdens het coaching traject maak ik veelal gebruik van opdrachten en oefeningen om je te motiveren en in beweging te zetten om jouw doelen te bereiken.

 

Coaching en counseling kan ik naast elkaar gebruiken. Zo kan ik tijdens een bepaalde fase van het begeleidingstraject in de rol stappen van counselor of van coach als de situatie daarom vraagt. Zowel als coach of counselor ondersteun en begeleid ik jou bij je persoonlijke of professionele veranderprocessen en hierbij maak ik dankbaar gebruik van de therapeutische vaardigheden en kennis die ik heb als (neuro)psycholoog en mindfulnesstrainer.

 

- WALK  YOUR TALK -

 

 

SESSIE  ‘WALK  YOUR TALK’  - ‘BEWANDEL  JE  VERHAAL’

Wandelen in de natuur brengt ons sneller en dichter in contact met onszelf. De natuur verstilt en brengt helderheid in onze gedachten en gevoelens. Tijdens een Walk Your Talk sessie wandel jij je eigen verhaal met de natuur als Gids en slechts de coach-counselor als klankbord.

De prikkeling van al de zintuigen, zoals de waarneming  van wat je ziet, hoort, ruikt en wat je voelt met je tastzin is vele malen rijker als je in de natuur loopt dan als je op een stoel zit en praat. Bovendien kunnen moeilijke en soms pijnlijke thema’s gemakkelijker aangesproken, gevoeld en beleefd worden, wanneer het lichaam in beweging is.

Daarom biedt MHL de mogelijkheid om ‘je verhaal te bewandelen’ in de natuur. Samen met mij, de counselor-coach, wandelen wij in de bosrijke omgeving van mijn eigen praktijk. Centraal staat het wandelen met vriendelijke aandacht voor je adem gedachten en gevoelens, terwijl moeilijke thema’s, dilemma’s en levensvragen gezien en bepraat kunnen worden.

Een ‘Walk your Talk’ sessie duurt ongeveer 1.5 uur. Sessies kunnen naar wens en behoefte korter of langer duren.

 

Aspecten van de Walk your Talk sessie:

 

 • Het Mindful & Meditatief lopen

 • Het liefdevol waarnemen van je eigen lichaam

 • Training van je mentale focus

 • Adem, gedachten en gevoelens komen samen en scheppen helderheid

 • Vertrouwen hebben in het herkennen en erkennen van jouw grenzen

 • Een vriendelijke lat op maat leggen voor jezelf.

 • Het ervaren van innerlijke stilte en open gewaar zijn levert je momenten op van intens geluk.

                                                                                                               

 

 

- EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES® (EFT®) -

 

 

 

“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of  energy, frequency and vibration.”                  

- Nikola Tesla

Emotional Freedom Techniques (EFT®)  is een relatief nieuwe helende techniek die werkt op het energiesysteem en niet op het fysieke lichaam. Het doel van EFT is ‘desensitisatie’, wat betekent dat bepaalde prikkels die angst, ongemak of onrust oproepen, minder gevoelig gemaakt worden. De negatieve emotionele  lading van herinneringen en lichamelijke pijnen die in het lichaam zijn opgeslagen wordt met EFT geneutraliseerd en losgelaten.

 

EFT werkt onder andere bij:

 • Angst klachten en spanningsklachten

 • Fobie

 • Faalangst

 • Post Traumatisch Stress Disorder (PTTS) 

 • Somberheid en depressie

 • Verslavingen (roken, eten, alcohol)

 • Stress en Psychosomatische klachten, zoals hoofdpijn, astma. 

 • Fysieke klachten zoals rug-, schouder- , nekpijn, hoofdpijn, migraine, fibromyalgie.

 

 

Let op: raadpleeg bij lichamelijke klachten ook altijd een arts!

 

Deze techniek werd ontwikkeld door Gary Craig, oprichter van EFT®, en is gebaseerd op de theorie dat alle negatieve emoties worden veroorzaakt door een verstoring in het energiesysteem van het lichaam. 

 

Deze verstoring of blokkade in het energiesysteem van het lichaam kan onevenwichtigheden veroorzaken die kunnen leiden tot lichamelijke en emotionele problemen.  “Een onprettige emotie is een verstoring in de lichaamsenergie.”

WAT IS EFT PRECIES?  

 

EFT is een behandelingsvorm die direct op het lichaamsgevoel werkt. Er wordt weinig gepraat en getheoretiseerd tijdens de behandeling over de klacht(en). 

 

EFT maak gebruik van elementen uit de hedendaagse psychologie en deze worden gecombineerd met de eeuwenoude Chinese geneeskundige kennis van acupressuur (stimulatie drukpunten Meridianen).

 

 

De behandeling met EFT bestaat uit het licht tikken met de vingertop (Engels woord:‘tappen’; spreek uit 'teppen'), op specifieke traditionele Chinese acupunten in een bepaalde volgorde. Door het tappen op deze zogenoemde kloppunten lijkt een schakelaar te worden omgezet waardoor storende gedachten verminderen en een fobische of angst reactie permanent verdwijnt.

 

Acupunten zijn ‘contactpunten’ op het lichaam waarmee de energie van de verschillende Meridianen gestimuleerd kunnen worden. De Chinezen beschouwen Meridianen als ‘wegen’ waardoor subtiele energie (‘Chi’ of ‘prana’) stroomt en die een energetische samenhang hebben met het gehele lichaam. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EFT een effectieve behandeling is bij een breed scala van problemen, zoals fobieën, paniekstoornissen, posttraumatische stress- en  angstdepressieve stoornissen, maar ook bij verslavingen en bepaalde fysieke (stress)klachten.

 

WAAROM EFT WERKT?

 

Een cruciaal aspect voor de effectiviteit van EFT is de activering van de stress- en angstreactie.

Verschillende onderzoeken met stresshormonen en neurotransmitters die bij angst betrokken zijn concluderen dat een angstreactie alleen kan worden uitgedoofd kort nadat deze is geactiveerd. Het blijkt dat het gelukshormoon serotonine een rol speelt bij het uitdoven van angst. En dit hormoon komt vrij bij het tappen op de kloppunten (EFT).

 

Om de angstreactie te kunnen activeren wordt bij de behandeling met EFT altijd het probleem helder en concreet benoemd en in een milde geassocieerde herbeleving gebracht. Hierdoor wordt het neurale circuit dat als het ware ‘de code’ heeft van de aangeleerde angst geactiveerd en wordt het opnieuw opslaan van de angstreactie in het geheugen voorkomen. Met andere woorden de ‘angstverbinding’ verdwijnt, omdat het neurale circuit is verdwenen. 

 

Wat EFT dus eigenlijk doet is ingrijpen op de verbinding tussen waarneming en emotie, doordat EFT het neurale circuit van de waarneming in een diepliggende hersenstructuur - het limbisch systeem, de amygdala - laat verdwijnen.

 

Links voor verdere verdieping van EFT:

http://www.lifescriptcounseling.com/research/whyitworks.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/ce2e/a9cd92b013a53d25470a4f83d06101957b3b.pdf

IS EFT IETS VOOR MIJ? 

 

“je hoeft niet in het water te springen om de temperatuur te voelen”

 

Het mooie van EFT is dat je op een milde en zachte manier je probleem of trauma kunt verwerken zonder dat je het gevoel hebt dat je erin verdrinkt. In tegenstelling tot andere therapievormen, gaat het bij EFT niet om sterke herbelevingen van beladen herinneringen. 

 

Bij EFT volstaat het om subtiel contact te maken met een gevoel of emotie. EFT is dan ook een veilige en respectvolle manier om met je gevoelens en emoties om te gaan.

 

Tijdens de behandeling wordt je probleem zo levendig mogelijk benadert. Dat betekent dat je zo specifiek en concreet mogelijk moet zijn in het beschrijven van de ‘beladen beleving’. De aspecten van je probleem zijn namelijk feitelijk zintuiglijke waarnemingen die stress geven. En 

jouw zintuiglijke waarneming is meestal een symbool voor onverwerkte pijn.

 

EFT maakt in de behandeling gebruik van een ‘opzetzin’, waarmee de kloppunten op het lichaam worden gevolgd.De EFT procedure wordt met jou samen meerdere keren zorgvuldig doorlopen.

 

Er zijn een aantal voorwaarden die van belang zijn om een zo groot mogelijk succes van de behandeling met EFT te garanderen.

 

Deze voorwaarden zijn: 

 

Kunnen en willen voelen. EFT kan alleen maar effectief zijn als je bereid bent tijdens de behandeling om te ‘voelen’, met je lichaam,  geest en hart. Het ‘gevoel’ is namelijk bij EFT de leidraad om mee te werken, want iedere verandering in het gevoel bij een probleem geeft een aanwijzing  of de EFT procedure voldoende afgestemd is. 

 

Open staan voor ‘acceptatie’. Het accepteren en omarmen van wat zich allemaal  aandient tijdens de behandeling,  is zeker ook een belangrijk aspect van het welslagen van een EFT behandeling. Acceptatie vormt dan ook een belangrijk onderdeel van het EFT protocol met behulp van ‘acceptatiezinnen’, zoals: “… ik accepteer mezelf helemaal” of als deze zin nog een brug te ver is, dan wordt de zin uitgesproken met de intentie om te accepteren: ”… ik wil mezelf kunnen accepteren.”

 

Niet praten maar kloppen. Veel mensen komen in de verleiding om lang te praten over hun problemen tijdens een EFT behandeling. Praten mag natuurlijk, maar te lang  is niet nodig en bij EFT kan het zelfs belemmerend zijn voor een goede werking ervan.

WAT EFT NOG MEER IS

 

EFT is tevens een succesvol psychologisch zelfhulpmiddel. De grondlegger van de EFT, Cary Graig, heeft hiervoor een eenvoudig protocol ontwikkeld dat iedereen gemakkelijk kan leren om op zichzelf en anderen toe te passen.

 

De meeste mensen verkiezen om eerst samen met een EFT behandelaar de gehele procedure te doorlopen. De effectiviteit van EFT is mede afhankelijk van de manier waarop een emotioneel probleem benaderd wordt. En dat is voor sommige mensen een niet gemakkelijke opgave. Het is namelijk best moeilijk om concreet grip te krijgen op je eigen klacht, probleem of trauma en dan is het formuleren van een ‘opzetzin’ voor het doorlopen van de EFT procedure lastig  en soms ook onmogelijk.

 

 

Voor zelfhulp EFT zie:

 

The EFT Mini-Manual of The EFT Manual,  link www.eftuniverse.com

MIJN WERKWIJZE MET EFT

 

EFT is een kortdurende therapie. Een gemiddelde behandeling duurt ongeveer 1 en 5 sessies. Bij complexere klachten kunnen meer dan 5 sessies nodig zijn. Afhankelijk van de ernst en de aard van de klachten, kun je binnen 5 tot 10 sessies al een verschil merken en kun je meestal een gevoel van opluchting ervaren.

 

Iedere EFT sessie duurt ongeveer 1.5 uur.

Het is de bedoeling jouw onbewuste, beperkende denk- en gedragspatronen bewust te maken en met behulp van het ‘tappen’ op de kloppunten jouw emotionele blokkades op te heffen. De procedure van het ‘tappen’ wordt tijdens een sessie meerdere malen doorlopen. 

 

EFT bij MHL besteedt ook aandacht om jou zelf de EFT techniek aan te leren, zodat jij deze in het dagelijks leven zelf kunt toepassen. De eigen inzet en het zelf toepassen van de techniek is namelijk belangrijk voor een positief resultaat.  Mensen die regelmatig EFT op zichzelf kunnen toepassen zijn in staat sneller stress en spanning te kunnen loslaten en hun behandeldoelen doelen worden binnen een kortere tijd behaald. 

 

Om de techniek zelf goed te kunnen doen zijn er een aantal sessies onder begeleiding nodig. Ook word je begeleid in het hoe om te gaan met je emotionele problemen en krijg je gerichte aanwijzingen hoe deze te verwerken.

 

EFT is een snelle, simpele en eenvoudige methode die een deur opent tot diepere lagen van jezelf en jou de mogelijkheid geeft om jezelf te begrijpen, te helen en jezelf volledig te accepteren zoals je bent, namelijk fundamenteel goed…”Ik ben goed zoals ik ben”. En dat is misschien wel de grote kracht van deze techniek.

 

Bijwerkingen van EFT en in combinatie met…

Bepaalde klachten, zoals angst, verdriet of lichamelijke pijn, kunnen tijdens een EFT behandeling eerst verergeren voordat ze afnemen. Dat hoeft niet te betekenen dat EFT niet werkt. Het komt omdat de opgeslagen spanning van de klacht vrijkomt en dat uit zich in een verergering van de klacht(en). Meestal is dit kortdurend.

 

Vergeet niet dat onverwerkte emoties vaak jarenlang opgeslagen zitten in het lichaam en dat het verwerken en loslaten ervan in de eerste plaats vereist om in contact te komen met je gevoelens en emoties en dat kan als onprettig en zelfs bedreigend ervaren worden om deze ineens bij jezelf toe te laten.

Het is niet de bedoeling van EFT om jou te overspoelen met nare gevoelens, emoties en gedachten. Om positieve resultaten te kunnen bereiken met EFT is dat helemaal niet nodig. Zoals hier al eerder gezegd: “je hoeft niet in het water te springen om de temperatuur te voelen”.

 

Mocht het zo zijn dat klachten sterk verergeren, neem dan altijd contact op met je behandelend therapeut. 

 

En wanneer jij zelf met EFT aan de gang gaat en je klachten verergeren, dan is het ook mogelijk de oefening zonder woorden te doen, dus alleen ‘tappen’ op de kloppunten van de meridianen. Maar je kunt natuurlijk ook stoppen met EFT  en eerst tot rust komen voordat je EFT weer oppakt.

EFT in combinatie met…

Een EFT behandeling kan goed gecombineerd worden met andere vormen van therapie en behandeling, bijvoorbeeld bij een psychotherapeut, psychiater of psycholoog. 

 

Belangrijk om te weten is dat een EFT behandeling zich niet laat combineren met Cognitieve gedragstherapie. Omdat bij EFT behandeling mensen gevraagd wordt juist binnen hun gevoelsgrenzen te blijven en bij Cognitieve gedragstherapie worden mensen juist aangemoedigd om met het denken (cognities) hun gevoel ter discussie te stellen. Acceptatie wordt dan moeilijker, omdat het ‘gevecht met jezelf’ aangewakkerd wordt. 

 

Mensen die veel medicijnen gebruiken die het lichaamsgevoel verdoven, zoals SSRI, bètablokkers, antidepressiva, anti-epileptica, kunnen wel werken met EFT, echter de effecten kunnen beperkt zijn.

bottom of page