top of page

“Alles wat we werkelijk accepteren ondergaat een verandering”

                                  - Katherine Mansfield

MINDFULNESS TRAINING
  VOOR KINDEREN, TIENERS EN JONGEREN
 

Wat leer je met  Mindfulness?

 

Met Mindfulness leer je om je aandacht te vestigen op de ervaring van dit moment, te leven in het hier en nu, met onbevooroordeelde nieuwsgierigheid en acceptatie. Om te voorkomen dat je verzandt in het “wat is er gebeurd” of “wat zal er nog allemaal gebeuren”, leer je adequaat te reageren op wat er NU gebeurt, of dat nu positief of negatief is.

 

Hersenonderzoek laat zien dat Mindfulnesstraining de structuur en functie van onze hersenen verandert, op een grondige en betrouwbare manier, en dat we de kwaliteit van onze gedachten, onze gevoelens en aandacht voor anderen kunnen verbeteren.

  

Wat doet Mindfulness met ons?

 

Bij volwassenen zie je dat ze gezonder gaan leven en zich beter gaan voelen. Het helpt iedereen, ongeacht de leeftijd, om effectiever te leren, meer helder te denken, beter te presteren en zich rustiger, minder angstig of depressief te voelen.

 

Mindfulness wordt aanbevolen door het “National Institute of Clinical Excellence” en huisartsen verwijzen volwassenen naar trainingen (van acht weken) om zo hun stress te verminderen en om een eventuele volgende depressie te voorkomen.

 

Het wordt steeds vaker gebruikt in het bedrijfsleven om het welzijn en de tevredenheid onder het personeel te vergroten, in de sportwereld om prestaties te verbeteren en bij kinderen en jongeren in scholen om het welzijn en het studeren te bevorderen.

 

Is het moeilijk?

 

In het begin fladderen je gedachten heen en weer, maar door te oefenen leer je om bij je gedachten te blijven en deze beter te sturen. Dit helpt je om niet-helpende gedachtenpatronen, veroordelingen en impulsen te doorbreken en om plaats te maken voor meer kalmte en helpende, vriendelijke en rationele gedachten over alle aspecten van je leven.

Maar... dit vraagt oefening!

 

 Dit is Mindfulness

 

 • Aandacht geven aan dit moment

 • Een vaardigheid voor het leven

 • Voor sommigen, een manier om te zijn

 • Wetenschappelijk bewezen effectief

 

 

 
DOT B MINDFULNESS TRAINING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAT IS .b?

.b (spreek uit als "dot-bie"), bestaat uit een serie lessen over mindfulness speciaal ontwikkeld voor tieners en jongeren in het voortgezet onderwijs. De lessen zijn zo opgebouwd dat zij goed aansluiten bij de belevingswereld van pubers en jongeren. De .b training kan worden gegeven als een onderdeel van het schoolcurriculum en kan aan een hele klas gegeven worden.
.b  staat voor “Stop, Adem en Zijn”!

Deze eenvoudige manier van Aandachttraining vormt de kern van een cursus van 9 lessen. Gedurende 9 weken komt de .b trainer iedere week tijdens één lesuur in de klas.

Het .b programma is geschreven door docenten en Mindfulness- beoefenaars en werd positief beoordeeld door de universiteiten van Cambridge en Oxford Brookes. De .b lessen kunnen worden ingezet in vele situaties en zijn passend voor alle leeftijdsgroepen in het voortgezet middelbaar onderwijs.

“Als ik het te druk heb betekent dit dat ik meer moet mediteren” 

- Mahatma Gandhi

Wat maakt .b zo bijzonder?

 

.b is zorgvuldig samengesteld voor alle leerlingen, zodat zelfs de meest sceptische scholieren eraan mee kunnen doen.

 

Mindfulness wordt aangeleerd met treffende beelden, clipjes (PowerPoint presentatie) en activiteiten die de theorie tot leven brengen zonder de ervaring en oprechtheid van Mindfulness uit het oog te verliezen.

 

Wat zijn de leerdoelen van .b?

 

.b leert je vaardigheden aan waar je een leven lang profijt van kunt hebben, leerlingen gebruiken het om …

 

 • zich gelukkiger, rustiger en meer tevreden te voelen

 • sociaal vaardiger te worden

 • zich beter te kunnen concentreren en efficiënter te kunnen leren

 • te leren omgaan met stress en (faal)angst

 • beter te kunnen presteren in muziek en sport

Enkele opmerkingen van leerlingen:

 

“Het helpt me om mijn gedachten te ordenen. Ik kan gefocust blijven, krijg meer werk gedaan en ik vind oplossingen voor mijn problemen”

 

“Het heeft me geholpen te stoppen met al die rare dingen die ik doe of denk … en dat bevalt me heel goed”

Wat is .b NIET?

 

Saai • Hippie zweverig • Yoga • Religieus • Therapie

 

 

.b in de Klas

In de klas  leren de kinderen hun aandacht te trainen met behulp van stilte-oefeningen. Bovendien worden zij gevraagd om na schooltijd, thuis, deze stilte-oefeningen te oefenen, om zo de aandacht ook te trainen in hun buitenschoolse dagelijks leven. Ook met behulp van eenvoudige .b opdrachtjes en via ludieke .-berichtjes op hun mobieltje worden zij op een aansprekende manier uitgenodigd om hun aandacht te trainen.

Door de combinatie van de klassikale mindfulness beoefening op school en het 'huiswerk' voor het trainen van de aandacht thuis, leren kinderen vrij snel hun aandacht beter te richten en komen zij tot de ontdekking dat zij ook nog een binnenwereld hebben die aandacht en zorg verdient. Tevens ontdekken zij, vaak tot hun eigen verbazing, dat zij niet overal onmiddellijk op hoeven te reageren, hetgeen hen niet alleen een gevoel van kalmte en rust geeft in het lijf maar ook in het hoofd.

Voor de docent

Vaak krijg ik, als .b Trainer, te horen dat er "helemaal geen tijd is in het schoolcurriculum voor een aandachtstraining". Dat vind ik jammer en ook een gemiste kans! Want eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de tijdsinvestering van een mindfulness training in de klas voor de docent uiteindelijk tijd oplevert.

Juist de klassikale ervaring met mindfulness maakt dat de pubers elkaar gaan ondersteunen in het aandachtiger te zijn en zo ontdekken zij ook als klas hoe het voelt om eens off-line te zijn. Even niet meer te hoeven toegeven aan de druk om op hun mobieltje te kijken, verandert de sfeer in een klas dramatisch.Omdat een mindfulness training/.b training de aandacht traint en er daardoor ontspanning en rust ontstaat in de klas, komt er ook ruimte voor 'aandachtig leren'. En een kind met een rustige en kalme geest kan beter leren en stof tot zich nemen.

Individuele training en workshops

Het is mogelijk om een individueel mindfulness traject te volgen, gebaseerd op de .b les thema's met PowerPoint presentatie en de MHL mindfulness training voor tieners en jongeren.

 

Een aandachtstraining /.b training in de vorm van kleinere naschoolse groepen is ook mogelijk.

De duur van de trainingen zijn hetzelfde als voor de trainingen in de klas: 9 sessies van een uur gedurende 9 weken, iedere week één uur les.

Een workshop voor alleen docenten:dit is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de .b training in de klas. Delen uit de PowerPoint themalessen worden getoond en aan de hand van een aantal Stilte-oefeningen en opdrachtjes kan men zelf ervaren wat een

.b training inhoudt en wat het met je doet. 

WAT IS .B
MINDFULKIDS TRAINING
MINDFULNESS

MINDFULNESS TRAINING VOOR KINDEREN -

MINDFULKIDS TRAINING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De MinfulKids training in het basisonderwijs leert kinderen hoe hun meest belangrijke instrument, namelijk hun aandacht, werkt. Door middel van aandachtsoefeningen leren kinderen dat zij hun aandacht kunnen trainen, en hoe zij hun aandacht bewust(er) in het hier en nu kunnen gebruiken.

De training draagt  bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren hoe zij zonder oordeel kunnen kijken naar hun ervaringen. Dit heeft positieve effecten op concentreren, leren, het omgaan met stress en spannende situaties (zoals schooltoetsen), sociale interacties met anderen, sportieve prestaties, en regulatie van emoties en gedrag.

 

De school is een omgeving waarin deze aspecten allemaal een grote rol spelen. Daarom is de  MindfulKids training speciaal ontwikkeld om kinderen deze vaardigheden binnen de school te leren.
 

De  MinfulKids training in de klas

 

De MindfulKids training is geschikt voor groep vijf tot en met acht en is zo ontworpen dat het met minimale belasting voor de leerkracht in een bestaand schoolcurriculum kan worden geïntegreerd.

 

In het programma dat zes weken duurt krijgen de kinderen per week twee lessen van een half uur. Er is geen huiswerk. De kinderen zullen met de leerkracht alle dagen vijf minuten oefenen met de hele klas.


De training leert kinderen omgaan met de vele prikkels die op hen afkomen; prikkels uit hun omgeving en prikkels uit hun eigen lichaam en geest. Het werkzame ingrediënt hierbij is mindfulness. De aandachtsoefeningen worden veelal in stilte gedaan. De kinderen wordt gevraagd om tijdens deze stille momenten opmerkzaam te zijn voor de geluiden om hen heen, wat zij voelen in hun lichaam en of ze een emotie bij zichzelf herkennen.
 

Wat maakt het MinfulKids zo bijzonder?

 

MindfulKids draagt bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Zij leren vaardigheden waar ze de rest van hun leven veel aan hebben:

 

 • Leren over compassie, voor zichzelf en voor anderen.

 • Leren om de grens aan te voelen tussen druk zijn en je druk maken.

 • Zich bewuster worden van hun emoties en gevoelens.

 • Weerbaarder tegen stress en spanning (piekeren en slaapproblemen nemen af).

 • De sfeer verbetert in de klas.

 

 

Resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek


De effecten van de MindfulKids training zijn door de Universiteit van Amsterdam onderzocht in een pilot-onderzoek op drie Amsterdamse basisscholen.

 

Onderzoek laat zien dat de MindfulKids-training positieve effecten heeft op weerbaarheid tegen stress en het functioneren van leerlingen in groep 5, 6 en 7.

 

Kinderen piekerden minder na de training. Zij waren zich bewuster van hun emoties, ervoeren meer geluksgevoelens en vonden het leven begrijpelijker, beter hanteerbaar en meer betekenisvol.

 

Volgens de ouders waren kinderen na de training minder angstig en lieten zij een verbetering zien in hun gedrag. Ook zagen ouders een vermindering in slaapproblemen. Sommige van deze positieve effecten vertoonden acht weken na de training nog ontwikkeling. Veel leerkrachten vonden bovendien het klimaat in de klas verbeterd.

bottom of page